(98)77886662
info@saybanebartar.com

پرده های برقی

دراین محل توضیحات مفصلی در باره پرده های برقی داده خواهدشد

چاپ شده

چاپ شده

پرده های شید

جداکننده های جانبی

جداکننده های جانبی

چاپ وطرح بر روی انها

نمونه برقی حیاط خلوت ها

پوشش های حیاط خلوت برقی

سایبان برقی پوشش حیاط خلوت

سایبان برقی پوشش حیاط خلوت

این نوع سایبان برقی برای محیط های کوچک مثل حیاط خلوتها اجرامیگردد

ادامه مطلب
سقف حیاط خلوتها با متراز بالا.موتوروچاپ

سقف حیاط خلوتها با متراز بالا.موتوروچاپ

این نوع سقفها ی برقی برای مکانهای بالای 20متر مناسبند

ادامه مطلب
سایبانهای برقی دوطرفه بدون پایه

سایبانهای برقی دوطرفه بدون پایه

این نوع ازسایبان های برقی میتوانند برای محیط های تا حدود بیست متر مناسبند

سقف های برقی
تلفیقی ازسایبان برقی و پرده عمودی

تلفیقی ازسایبان برقی و پرده عمودی

سقف هائی که نیاز به بازدید از محل دارند که سایبان برقی و پرده عمودی بهم متصلند

ادامه مطلب

پیشرودرایده هائی نو.جهت پوشش فضای باز

بچندطریق برمبنای محل شما

رضایت مندی مشتریان ازسایبان برقی

از بزرگترین اهداف ما جلب رضایت درارائه محصول وخدمات بعدازفروش ماست

ساعت فروشی

ساعت فروشی

فلکه اول تهرانپارس

پیتزا بیست تکه

پیتزا بیست تکه

تهران یوسف اباد

بستنی اول

بستنی اول

فلکه اول تهرانپارس نه سال قبل